Hệ Thống Lọc Nước Đóng Bình Đóng Chai Dây Chuyền Chiết Rót Tự Động Tại An Giang

Nguồn nước xử lý: nước máy
Hệ thống bao gồm: - Hệ thống lọc RO (màng lọc của Mỹ) - Hệ thống dây chuyền tự động: Rửa lọc, chiết bình, chiết chai, máy rửa bình, máy sấy, đèn soi dị vật,...
Công suất lọc: 4500 - 5000 lít/giờ
Công suất sản xuất bình: 1200 -1500 bình/ngày
Công suất sản xuất chai: 10.000 - 12.000 chai/ngày.
Chat ngay