Công trình RO lọc nước nhiễm mặn cho trạm biến áp

Công suất 1000 lít/giờ
Nước sau lọc 06-1/2010BYT
Chi phí đầu tư 800tr-1T
Chat ngay