Hệ thống xử lý nước nhiễm mặn công suất 350 lít/giờ tại Nhà thờ Tân Sa Châu Bến Tre

Công suất 350 lít/giờ
Nước sau lọc đạt QCVN 06-1:2010/BYT
Chi phí đầu tư 600tr (tham khảo)
Chat ngay