Hạt nhựa resin Ấn Độ

Tỷ trọng 850 g/Lít
Dung lượng trao đổi 2.0 eq/l
Gốc ion trao đổi Na+
Khoảng pH làm việc 6 – 10
Chat ngay