Hạt BIRM USA

Độ Ph 6.8-9.0
Tỉ trọng 0.7 – 0.8kg/l
Quy cách đóng gói 25 lít/bao
Chat ngay