Hệ thống lọc nước RO công nghiệp 20000L W20000LPH WEPAR

Model: W20000LPH WEPAR
Công suất tiêu chuẩn: 20000 Lít/giờ
Công nghệ lọc: Màng lọc RO
Nguồn nước cần lọc: nước thành phố, nước máy, nước giếng, Nước thô TDS: 2000 ppm (mg/lít)
Nguồn điện: 380V / 220V / 110V, 50 / 60Hz, 3,0 KW
Chứng nhận: Nước sau lọc đạt tiêu chuẩn của WHO và QCVN 06:1-2010/BYT của Bộ Y Tế.
Chat ngay