Hệ thống lọc nước RO công nghiệp Model W1000LPH WEPAR

Model: W1000LPH WEPAR
Công suất tiêu chuẩn: 1000 Lít/giờ
Công nghệ lọc: Màng lọc RO
Nguồn nước cần lọc: Nước thành phố, nước máy, nước giếng, nước thô TDS: 2000 ppm (mg/lít).
Nguồn điện: 380V / 50HZ hoặc 220V/60HZ
Chứng nhận: Nước sau lọc đạt tiêu chuẩn của WHO và QCVN 06:1-2010/BYT của Bộ Y Tế.
Chat ngay