Hệ thống lọc nước RO công nghiệp Model W250LPH WEPAR

Model: W250LPH WEPAR
Công suất tiêu chuẩn: 250 L/H
Công nghệ lọc: Màng lọc RO
Nguồn nước cần lọc: Nước thành phố, nước máy, nước giếng, nước thô TDS: 2000 ppm (mg/lít).
Nguồn điện: 380V / 220V / 110V hoặc 50 / 60Hz, 2,2 KW
Chứng nhận: Nước sau lọc đạt tiêu chuẩn của WHO và QCVN 06:1-2010/BYT của Bộ Y Tế.
Chat ngay