Lõi lọc CTO Bigflow 20” than hoạt tính WEPAR

Mã sản phẩm: CTO BIGLOW  WEPAR
Đặc điểm: than hoạt tính dạng nén khối
Chức năng: xử lý mùi, clo dư, lọc cặn có kích thước > 5 µm
Thời gian thay thế: 9-12 tháng
Chat ngay