Lõi T33 GAC than hoạt tính WEPAR

Mã sản phẩm: T33 GAC WEPAR
Công suất: 36.000 L
Chức năng: Hỗ trợ lọc mùi, khử clo dư trong nước, tạo vị ngọt
Thời gian thay thế: 9-12 tháng
Chat ngay