Lõi lọc UDF GAC 20” than hoạt tính WEPAR

Mã sản phẩm: GAC 20″ WEPAR
Công suất: 72.000 L
Chức năng: xử lý mùi, hấp phụ hợp chất hữu cơ
Thời gian thay thế: 9-12 tháng
Chat ngay