15 04-2022

Công ty Wepar trao tặng máy lọc nước cho Hải Quân Phú Quốc


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, cơ quan ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân thống nhất tổ chức chuyến đi về nguồn tại Phú Quốc kết hợp cùng công ty Wepar trao tặng máy lọc nước cho Hải Quân với mục đích ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng trong kháng chiến, nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí chống giặc ngoại xâm của quân và dân ta, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công ty Wepar trao tặng máy lọc nước cho Hải Quân Phú Quốc

Tại Hội nghị Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Wepar và mặt trận Tổ Quốc quận Bình Tân đã trao tặng cho Tiểu đoàn 565 và Tiểu đoàn 553 vùng 5 Hải Quân 2 chiếc máy lọc nước Hydrogen RO-2 vòi, Model WP9 2 chiếc máy này sẽ được sử dụng nhằm mục đích phục vụ các chiến sĩ trong Hải Quân nói riêng và các cán bộ trên địa bàn thành phố Phú Quốc nói chung. Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các Tiểu đoàn vùng 5 Hải Quân đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mặt trận Tổ Quốc quận Bình Tân, Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Wepar đã quan tâm và gửi món quà không chỉ ý nghĩa về mặt vật chất mà còn góp phần quan trọng hơn nữa trong việc thúc đẩy phong trào sử dụng thực phẩm sạch, giúp các cán bộ chiến sĩ nâng cao thêm nhận thức về sử dụng nguồn nước sạch với cuộc sống hằng ngày.

 

Chat ngay