Danh mục
15 04-2022

Công ty Wepar trao tặng máy lọc nước cho Hải Quân Phú Quốc

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, cơ quan ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân thống nhất tổ chức chuyến đi về nguồn tại Phú Quốc kết hợp cùng công ty Wepar trao tặng máy lọc nước cho Hải Quân với mục đích ôn lại […]

Xem chi tiết
Chat ngay