Hệ thống lọc nước công nghiệp Model W3000LPH WEPAR – Van Cơ

Model: W3000LPH WEPAR – Van Cơ
Công suất tiêu chuẩn: 3000 Lít/giờ
Công nghệ lọc: Màng lọc RO
Cơ cấu: Van cơ
Nguồn nước cần lọc: Nước thành phố, nước máy, nước giếng, nước thô TDS: 2000 ppm (mg/lít).
Nguồn điện: 380V / 220V / 110V, 50 / 60Hz, 4,0 KW
Chứng nhận: Nước sau lọc đạt tiêu chuẩn của WHO và QCVN 06:1-2010/BYT của Bộ Y Tế.
Chat ngay