17 08-2020

Hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt cho gia đình

Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu là từ nước giếng khoan, nước mặt đã được xử lý tại các trạm xử lý nước tập trung. Nhưng hiện tại, nguồn nước sinh hoạt tại các thành phố, khu đô thị, nước sạch nông thôn chưa thực sự đảm bảo như tiêu chuẩn của bộ Y Tế […]

Xem chi tiết
Chat ngay