Cát thạch anh – Việt Nam

Tỷ trọng: 1.400 kg/m3 – 1,4kg/lít
Chức năng: Xử lý nước cấp, nước tinh khiết, nước sinh hoạt cho hộ gia đình và công nghiệp
Chat ngay