Hạt lọc Filox

Tỉ trọng 1500kg/ m3
Nhiệt độ làm việc: 10 – 70 độ C
Khoảng pH làm việc 2 -11
Chat ngay