Hạt Flomag nâng độ PH

Mật độ 75lbs./cu. ft.
Kích thước: 1,27 mm
Thành phần MgO: 97%
Tỷ trọng : 1400 kg/m3
Quy cách : 25 kg/bao
Chat ngay