Sỏi đỡ lọc nước

Tỷ trọng: 1400kg/m3.
Kích thước các kích cỡ: 3-5mm, 4-8mm, 5-10mm, 10–20mm, 25-40mm…
Quy cách 50kg/bao; (hoặc có thể phụ thuộc vào yêu cầu khách hàng).
Thời gian thay thế: Nên thay thế định kỳ 06 – 12 tháng/lần
Chat ngay