Máy lọc nước nhiễm mặn nước lợ Model PB500LPH 500 lít/giờ

Công suất: 500 lít/giờ
Thông số kỹ thuật màng RO: 4040
Áp suất vận hành: 16,8 bar
Công suất điện tiêu hao: 2,7 kw
Nguồn nước: Nước ngầm/nước máy/nước sông
TDS nước thô: 2.000 ≤ 5.000 mg/l
Chat ngay