Than hoạt tính CGC Thái Lan

Chỉ số Iot 900 mg/g
Độ cứng tối thiểu: 97 %
Độ ẩm tối đa: 5 %
Độ tro tối đa: 5%
Chat ngay