Than hoạt tính GAIA-K85 – Malaysia

Số hấp thụ i-ốt (*): 850 Source mg/g
Hàm lượng tro: 15%
Độ cứng: 95%
Độ ẩm: 5%
Chat ngay