Danh mục
21 12-2020

Clo dư trong nước là gì? Cách khử Clo dư trong nước

Hàm lượng Clo trong nước sinh hoạt ảnh hưởng đến sức khỏe con người nếu vượt quá mức cho phép. Tại các thành phố lớn, lượng nước cấp cho sinh hoạt là từ các nhà máy nước. Do sử dụng nhiều Clo để khử trùng nước, cho nên hàm lượng Clo trong nước sinh hoạt […]

Xem chi tiết
Chat ngay