Danh mục
19 05-2023

2 tiêu chuẩn về chất lượng nước đóng bình đóng chai

Tiêu chuẩn về chất lượng nước đóng bình, đóng chai tại Việt Nam đang được Bộ Y Tế quy định rất rõ ràng về các chỉ tiêu cũng như thông số nhằm kiểm soát chất lượng nước đóng bình đạt chuẩn đầu ra để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phân phối ra […]

Xem chi tiết
Chat ngay