Danh mục
11 12-2021

Đánh giá thực trạng đất nhiễm mặn ở Việt Nam

Hiện nay, đất nhiễm mặn đang là mối đe dọa của nhiều tỉnh ven biển ở nước ta. Gây khó khăn trong canh tác nông nghiệp, thiếu hụt nước sinh hoạt, nước bị nhiễm mặn. Thực trạng đất nhiễm mặn ở Việt Nam đang là vấn đề quan trọng cần giải quyết. Cụ thể sẽ […]

Xem chi tiết
Chat ngay