Danh mục
18 04-2023

Kế hoạch mở xưởng sản xuất nước đóng bình, đóng chai với 500 triệu đồng

Xưởng sản xuất nước đóng bình 500 triệu đồng bao gồm những phần nào? Đầu tư với chi phí như vậy sẽ có quy mô chiết rót ra sao? Với chi phí 500 triệu giúp khách hàng có hệ thống lọc nước và dây chuyền chiết rót đáp ứng được với quy mô xưởng trung […]

Xem chi tiết
Chat ngay