Danh mục
11 12-2021

Độ mặn nước sinh hoạt bao nhiêu là đạt chuẩn cho sức khỏe?

Nước sinh hoạt có vị mặn tức là hàm lượng muối hoà tan trong nước đang vượt ngưỡng cho phép. Vậy, tiêu chuẩn độ mặn nước sinh hoạt là bao nhiêu mới đảm bảo sức khỏe? Có biện pháp nào xử lý tối ưu độ mặn của nước sinh hoạt hay không? WEPAR sẽ bật […]

Xem chi tiết
Chat ngay