Danh mục
20 11-2023

Clo trong nước máy có độc không, có tác hại gì không?

Nước máy có tính chất nước đã được xử lý để cung cấp cho bà con trong toàn bộ mạng lưới cấp nước của khu vực. Vì vậy, khi cấp vào đầu màng lưới, đơn vị cung cấp thường châm lượng lớn clo dư dạng khí hay lỏng để sát khuẩn nước cho việc vận […]

Xem chi tiết
Chat ngay