Danh mục
14 12-2021

Bảng giá dây chuyền lọc nước nhiễm mặn

Nước nhiễm mặn là nguồn nước có chứa hàm lượng lớn các chất muối hòa tan vượt quá ngưỡng cho phép. Gây ảnh hưởng đến tình trạng thiếu nước cho tưới tiêu, sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Việc sử dụng dây chuyền lọc nước nhiễm mặn là việc đầu tư thiết yếu […]

Xem chi tiết
Chat ngay