Danh mục
6 12-2021

Uống phải nước nhiễm mặn có ảnh hưởng gì không?

Nước khi nếm cảm thấy vị mặn, độ mặn càng cao sẽ càng nhận thấy rõ. Đây chính là biểu hiện rõ nhất của nguồn nước đã bị nhiễm mặn. Nếu chúng ta tắm và uống phải nước nhiễm mặn này có ảnh hưởng gì không? Tác hại nghiêm trọng đến sức khoẻ như thế […]

Xem chi tiết
Chat ngay